initialen achternaam  
Geboorte datum, dd-mm-jjjj voorbeeld: 15-08-1974